feb. 07

Despre Platforma

Premieră pe piaţă românească de finanţare: Cine vrea fonduri pentru un proiect poate apela la o platformă on-line de multifinanţare

Fimele sau persoanele care doresc să dezvolte un proiect dar nu au banii necesari pot aduna fonduri de la potenţiali investitori, apelînd la platforma de multifinanţare administrată de Registrul Mioriţa şi compania Brinel.

O modalitate inedită de finanţare a proiectelor este dezvoltată în premieră la Cluj-Napoca şi în România, după sistemul “crowdfunding“, care funcţionează cu succes de ani buni în lume. Practic, sistemul implică punerea în contact, prin internet, a iniţiatorilor unor proiecte cu potenţiali investitori. Accesarea platformei este simplă, atît pentru iniţiator cît şi pentru investitor, iar sistemul implică, în mare, postarea unui proiect, prezentarea acestuia pe internet, apoi urmînd etapa de subscriere.

Mirel Borodi, director al Registrului Mioriţa şi unul dintre fondatorii platformei, spune că, în prezent, sînt propuse pentru finanţare trei tipuri de proiecte: economice, artistice şi caritabile. În schimbul finanţării, iniţiatorii acordă investitorilor diferite “recompense”, care constau fie în acţiuni sau obligaţiuni – în cazul proiectelor economice, fie produse şi/sau servicii generate de proiect (cum ar fi copii după prototipuri, DVD-uri cu piese muzicale sau filme, etc) – în cazul proiectelor creative/artistice, fie satisfacţia de a partcipa la un proiect care să ajutea comunitatea – în cazul proiectelor caritabile, care sînt realizate prin donaţii. Dar, să le luăm pe rînd.

Proiectele economice

Proiectele economice (pe platformă apar la secţiunea CAPITAL) pot avea ca iniţiatori companii, fie societăţii pe acţiuni (S.A.), cu sediul în România, care-şi propun atragerea de fonduri prin emitere de acţiuni sau obligaţiuni, fie municipalităţi care pentru finantarea unor proiecte emit obligatiuni municipale. Acţiunile sau obligaţiunile vor fi înregistrate la Oficiul Registrului Comertului şi Registrul Miorita. Dacă iniţiatorul proiectului este un S.R.L., prin finanţare acesta trebuie să devină S.A.

Atragerea de fonduri se face fie prin majorare de capital social (emitere de noi acţiuni), fie prin creşterea îndatorării (emitere de obligaţiuni corporative). In cazul majorării de capital, acţiunile noi emise trebuie să reprezinte maxim 35 % din totalul capitalului social. In situaţia emiterii de obligaţiuni, valoarea lor totală va fi de maxim 25 % din activele companiei. Dacă proiectul este de tip “start up”, iniţiatorul va stabili nivelul minim de investiţie pe care poate să-l facă fiecare investitor, ţinînd cont de nivelul minim al capitalului social, impus de lege, pentru S.A.

Evident, investitorii au posibilitatea de a cîştiga bani fie prin răscumpărarea obligaţiunilor, fie, în cazul acţiunilor, prin primirea de dividende sau răscumpărarea acţiunilor, după 3 ani.

Proiecte culturale

Iniţiatorii proiectelor culturale (pe platformă apar la secţiunea CERATIV) pot fi persoane fizice,persoane fizice autorizate, asociaţii, fundaţii sau S.R.L-uri care au nevoie de finanţarea unui proiect, fără să se transforme în S.A.-uri. În schimbul sprijinului financiar, investitorul va primi recompense care nu sînt financiare. Proiectele culturale pot fi, de exemplu, finanţarea unui album muzical, film, festival, competiţie sportivă etc.

Administrare clujeană

Din punct de vedere tehnic, platforma este administrată de compania clujeană Brinel, furnizor de soluţii informatice integrate, care a realizat aplicaţia şi care găzduieşte platforma www.multifinantare.ro, prin intermediul centrului de date propriu. Activitatea curentă a pltformei este asigurată de Registrul Miorita SA, companie care administrează conturi de acţiuni, obligaţiuni şi dividende. Trustul de Consultanţă Transilvănean furnizează consultanţă societară, asistenţă financiar – fiscală, evaluare şi audit, iar colectarea fondurilor se face în conturi de capital deschise la Banca Transilvania.

Trebuie menţionat că postarea unui proiect pe platformă este gratuită, iar proiectele care nu reuşesc să atragă finanţare integrală nu plătesc nici un comision. Dacă finanţarea este integrală, administratorii platformei reţin un comision de 10% din capitalul atras de proiectele de tip Capital, 6% din fondurile primite de proiectele de tip Creativ, pentru proiectele Caritabile comisionul fiind zero.

Viorel DĂDULESCU

Comentarii

Lasa un comentariu