nov. 22

Studiu despre piete si platforme

de Lioara Nistor 

Comisia Europeana a publicat în 4 noiembrie un raport ce a fost întocmit de către Crowdsurfer Ltd. cu scopul de a furniza informații specifice despre crowdfunding în piețele din Uniunea Europeană.  Acest studiu analizează activitatea de crowdfunding din perioada 1.01.2013-31.12.2014, din trei perspective:

  • O analiză a platformelor de crowdfunding care operează în statele membre ale UE;
  • O analiză a proiectelor postate ce permit o explorare a tendințelor în timp;
  • Un studiu al evoluției reglementării crowdfunding-ului și al intervenției legislative, inclusiv tendințele pieței înainte și după aceste reglementări.

Crowdfunding-ul este un fenomen la nivelul UE cu platforme identificate în 22 din 28 dintre statele membre și proiecte identificate în toate statele membre în 2014. Cu toate acestea, nivelul de activitate și rata de creștere variază semnificativ pe teritoriul UE și reflectă probabil diferențele în dimensiunea reală de dezvoltare a pieței. Diversitatea în cadrul pieței de crowdfunding în UE se extinde și la tipurile de finanțare. În 2014, recompensele, capitalurile proprii și împrumuturile au fost cele trei tipuri de finanțare întâlnite pe platforme. Activitatea de crowdfunding a crescut în 2014, față de nivelul din 2013, atât în ceea ce privește proiectele finanțate cât și numărul de platforme. Suma totală colectată în proiectele încheiate cu succes a crescut cu 118,9% în 2014, în timp ce numărul de proiecte a crescut cu 111,7%. Numărul total de platforme a crescut cu 23,2% în 2014, la 510 de platforme, față de 414 platforme în 2013. Cu toate acestea, numărul total de noi lansări de platforme a scăzut de la 133 în 2013, la 96 în 2014.

În ceea ce privește reglementarea crowdfunding-ului în statele membre UE, s-au analizat trei normative de reglementare, care au avut loc în statele membre în perioada studiului realizat:

  • Italia (26 iun 2013) - Regulamentul de crowdfunding de capital al ”Commissione Nazionale per le Societa la Borsa (CONSOB)” în conformitate cu Regulamentul 18592.
  • UK ( aprilie 2014) - Regulamentul de crowdfunding al FCA
  • Franța (30 mai 2014 aplicabil de la 1 octombrie 2014) - Regulamentul de crowdfunding și introducerea a două noi statute de reglementare specifice.

Analiștii de la Crowdsurfer consideră că este prea devreme pentru a efectua o evaluare aprofundată a impactului de reglementare, având în vedere că aceste intervenții au avut loc relativ recent. Analiza arată că nivelurile de activitate și nivelurile de creștere sunt inegale pe teritoriul UE, însă există unele asemănări în toate cele trei piețe:

  • Reglementările existente nu au fost concepute special pentru crowdfunding. Prin urmare, platformele de crowdfunding au întreprins aceste activități utilizând legi existente;
  • Reglementările au fost realizate cu scopul de a stabili norme specifice și orientare pentru crowdfunding. Legile nu au vizat și formele filantropice de crowdfunding;
  • În efectuarea acestor reglementări, fiecare dintre cele trei state membre au răspuns la condițiile  pieței, obiceiurilor și practicilor locale și au definit noi reguli ale crowdfunding-ului.

Piața europeană de crowdfunding rămâne într-un stadiu incipient de dezvoltare și continuă să evolueze rapid, iar concluzia analiștilor Crowdsurfer este că un mediu de reglementare clar și stabil creat prin reglementarea crowdfunding-ului poate fi văzut ca un sprijin pentru reforme economice mai largi.

http://ec.europa.eu/finance/general-policy/docs/crowdfunding/20150930-crowdfunding-study-executive-summary_en.pdf

 

Comentarii

Lasa un comentariu