mar. 21

Modificari ale regulamentului Consob privind equity crowdfunding-ul

de Lioara Nistor

Prin rezoluția nr. 19520 din 25 februarie 2016, Consob a făcut modificări majore ale regulamentului recent intrat în vigoare privind equity crowdfunding-ul din Italia. După consultări cu platformele de crowdfunding, autoritatea a modificat vechea reglementare pentru a extinde gama potențialilor investitori și a simplifica procedurile de investiții. Prin Decretul-Lege nr. 18 din octombrie 2012, s-au introdus regulamente pentru funcționarea platformelor de colectare a capitalului pentru start-up-uri inovatoare. Însă era nevoie de un regulament special, iar Consob a făcut public, în 26 iunie 2013, „Regulamentul care reglementează colectarea de capital on-line”.

Necesitatea de a introduce equity crowdfunding-ul este legată de dificultățile companiilor recent înființate de a strânge fondurile necesare pentru a dezvolta proiecte inovatoare. În prezent, există 18 platforme italiene autorizate de Consob. Activitățile platformei sunt de colectare online de fonduri prin oferirea unei părți din companie în schimbul unei sume de bani. Fiecare proiect oferă o investiție minimă, investitorii devinind parteneri. Equity crowdfunding-ul în Italia este încă puțin cunoscut și utilizat, din cauza complexității de reglementare și din cauza mentalității investitorilor italieni. Conform Observatorului privind equity crowdfunding-ul de la Politehnica din Milano, în Italia, capitalul colectat din 2013 până în prezent a fost de 3.670.000 euro, cu o medie de 344 mii de euro/proiect. În aproximativ trei ani, au fost postate 36 de oferte de la 34 de start-up-uri și un IMM inovator (în conformitate cu Decretul-lege nr.3/2015), din care 14 au colectat suma necesară, 15 au fost închise fără succes, iar 7 oferte sunt în curs de desfășurare.                                                                                                                           

Printre motivele care au împiedicat dezvoltarea equity crowdfundingului în Italia este și legislația complexă care împiedică răspândirea acestui instrument. În consecință, prin modificarea regulamentului Consob se simplifică procedurile permițând unui investitor individual să investească sume peste pragul de 500 de euro și 5 mii de euro pentru o persoană juridică, fără a mai fi obligatoriu să treacă printr-o bancă sau un intermediar financiar pentru întocmirea chestionarului MiFID care verifică caracterul adecvat al investiției pentru persoana în cauză. Prin această schimbare, platformele iau asupra lor sarcina de a verifica gradul de adecvare al investiției direct, online pe portal. Al doilea pas este de a extinde numărul de investitori profesioniști. Pentru încheierea corectă a campaniilor de equity crowdfunding, trebuie să se ofere cel puțin 5% din capital investitorilor profesioniști sau băncilor, societăților de investiții, fondurilor sau corporațiilor mari. Până în prezent, regulamentul precizează un nou tip de investitor care poate juca rolul de profesionist: „investitor profesionist la cerere", așa cum este definit de normele europene privind furnizarea de servicii de investiții, MiFID. În conformitate cu legislația, investitorii profesioniști la cerere trebuie să aibă cel puțin două dintre aceste cerințe: 10 operațiuni pe piață în fiecare trimestru în ultimele patru trimestre precedente; portofoliu de investiții, inclusiv depozite, de peste 500 de mii de euro; experiență de muncă de cel puțin un an în sectorul financiar. În plus, noul regulament Consob privind equity crowdfundingul lărgește, de asemenea, publicul de start-up care poate face uz de colectare online a capitalului. În categoria societăților de tip „ofertanți" sunt admise: cele mai inovatoare companii start-up, inclusiv cele cu vocație socială; întreprinderile inovatoare mici și mijlocii (IMM-uri inovative); schema de plasament colectiv (OPCVM), prin care investesc în principal în întreprinderi inovatoare și a IMM-uri inovatoare; corporații care investesc în principal în întreprinderi inovatoare și a IMM-uri inovatoare. Toate aceste modificări vor avea efect pozitiv asupra costurilor, în special, prin reducerea costurilor tranzacțiilor și reducerea cheltuielilor legate de finalizarea ofertei.

Pe scurt, modificările aduse Regulamentului privind equity crowdfundingul vor da un impuls suplimentar răspândirii acestui instrument de finanțare, care în Italia este la început.

 

http://it.ibtimes.com/startup-ed-equity-crowdfunding-le-modifiche-al-regolamento-consob-spingono-la-raccolta-di-capitali

 

Comentarii

Lasa un comentariu