Preventia rutiera personalizata

Informatia bioritmica si preventia rutiera personalizata

Nefinantat! Acest proiect nu a fost finalizat cu succes!

Despre proiect
Echipa 1
Noutati 0
Discutii 0
 • Scopul proiectul “Prevenţia rutiera personalizatã” il constituie reducerea gradului de vinovãţie de peste 90% pe care îl are factorul uman în producerea accidentelor rutiere.

  Scopul:   Proiectul “Prevenţia rutiera personalizatã” are drept scop reducerea gradului de vinovãţie de peste 90% pe care îl are factorul uman în producerea accidentelor rutiere.

   Noutatea:   Constã în informarea fiecãrui participant la traficul rutier asupra unor vulnerabilitãţi proprii, informare care poate motiva opţiuni ale persoanei în cauzã pentru mãsuri de prevenţie rutierã. Astfel, respectivele mãsuri devin “personalizate” deci “Prevenţia rutiera personalizatã”.

  Ţinta:  Prevenţia rutiera personalizatã are drept ţintã ca siguranţa rutierã sã fie perceputã de cãtre fiecare participant la             traficul rutier, nu numai ca “o normã legalã”, ca un imbold venit din exteriorul sãu ci şi ca o  trebuinţã venitã din propriul “lãuntric”, trebuinţã ce-i poate da certitudinea deplasãrii cu bine spre destinaţia pentru care a intrat pe drumul public. 


   Mijloace de realizare:

  •  Cu ajutorul unui Calendar Bioritmic Personalizat participantul la traficul rutier primeşte informaţiile necesare asupra disponibilitãţilor sale de ordin fizic, emoţional sau intelectual pe care le are, diferite de la o zi la alta.
  •  “Calendarul Bioritmic Personalizat” se bazeazã pe ”Dispozitivul pentru stabilirea bioritmurilor” pentru care autorul, Nicolae Avram Usurelu a obtinut Brevetul de inventie nr.91176/86Avizele care au fost acordate pentru acest brevet sunt din partea urmãtoarelor instituţii: 
   •  Academia de Stiinţe Medicale  
   • Ministerul Sãnãtãţii  
   • Ministerul Transporturilor şi al Telecomunicaţiilor     
   • Institutul pentru Educaţie Fizicã şi Sport.

   

  Instrucţiunile de folosire sunt livrate odatã cu Calendarul Bioritmic Personalizat.


  La cerere se pot livra informaţii bioritmice asupra unor evenimente (accidente) rutiere pe care persoana le-a avut la date anterioare şi i se va comunica starea bioritmicã de la acea datã.

  • “Ghidul pentru utilizarea şi interpretarea calendarului bioritmic personalizat” – ghid al conceptului de bioritm, se livreazã la cerere. Cu acest ghid sunt explicate noţiunile de concept de bioritm precum şi domeniile de utilitate (transporturi, medicinã – interventii chirurgicale, sport, mãsuri de protecţia muncii, compatibilitatea in cuplu) în cadrul cãrora informaţia bioritmicã poate fi deosebit de utilã fiecãrei persoane.
  •     Proiectul “Prevenţia rutierã personalizatã” se va desfaşura sub egida Asociaţiei Române de Bioritm Integrat al cãrui preşedinte fondator este domnul Nicolae -  Avram Uşurelu iar preşedinte executiv domnul Eugen – Anton Cincu.
  • Materialul video postat pe platorma www.multifinantare.ro ,a fost prezentat la TVR INFO în data de 20 noiembrie 2010.


  Perspectiva:      

  •  Având la dispoziţie finanţarea “platformei”, proiectul “Prevenţia rutierã personalizatã”va acorda gratuit un numãr de 1.000 buc “Calendare Bioritmice Personalizate”, inclusiv instrucţiuni de folosire precum şi informaţiile bioritmice solicitate.
  • Vor fi monitorizate rezultatele obţinute respectiv reducerea numãrului de accidente rutiere iar concluziile monitorizãrilor se vor folosi pentru extinderea şi generalizarea proiectului “Prevenţia rutierã personalizatã”.   
  • Se va acorda o atenţie deosebitã aplicaţiilor pe calculatoarele de la bordul autovehiculelor rutiere a unui program, anume conceput pentru prevenţia rutierã personalizatã, program ce va deveni funcţional in momentul introducerii cheii de contact a masinii.
  •   Deoarece pe baza monitorizãrilor din anii 2006 – 2008 (peste 100 mii de accidente rutiere), autorul a propus “Departamentului de Filosofie si Psihologie” din cadrul “Institutului Constantin Rãdulescu – Motru” al Academiei Române o tema de cercetare prin care problemelor de siguranã rutierã sã li se acorde o mai mare atenţie dar şi putere de decizie din partea instituţiilor şi personalitãţilor din domeniul psihologiei, aceste demersuri urmând a fi reluate.
  • La acordarea permisului de conducere auto, la reevaluarea abilitãţilor de a conduce un autovehicul a persoanei ce a produs un accident rutier sau, in unele cazuri accidente rutiere repetate, psihologii specializaţi in analiza comportamentului uman aferent traficului rutier trebuie sã aibe un cuvânt hotãrâtor. Acţiunile privind promovarea proiectului “Prevenţia rutierã personalizatã” va aduce noi argumente in acest sens.
  • Tot ceea ce inseamnã proiectul “Prevenţia rutierã personalizatã” are ca fundament “conceptul de bioritm”, generic numit “bioritm”. Bioritmul, in traducere din limba greacã, este un “ritm al vieţii”. In Dicţionarul Explicativ al Limbii Romane – DEX, bioritmul este definit ca “ritm al activitãţii organismului datorat particularitãţilor individuale”. Bioritmul are trei componente principale si anume: bioritmul fizic având o periodicitate de 23 de zile, cel emoţional cu o periodicitate de 28 de zile si bioritmul intelectual cu o periodicitate de 33 de zile. Aceste “bioritmuri” sunt periodicitãţi care se desfaşoarã individual şi permanent in organismele vii, din prima zi a vietii şi pânã in ultima clipã a ei. Cunoaşterea propriului bioritm presupune un “Calendar Bioritmic Personalizat” care ne oferã informaţii in ceea ce priveste bioritmul fizic, emoţional si intelectual de zi cu zi.


  “Calendarul Bioritmic Personalizat” a fost realizat de domnul Nicolae – Avram Usurelu, autor al “Dispozitivului pentru stabilirea bioritmurilor” – brevet de invenţie nr.91176/86.                             


  In transporturi aplicarea conceptului de bioritm a redus semnificativ numãrul de accidente.


  Vã cunoasteţi bioritmul ?

  Acest ritm al vieţii ne influenteazã comportamentul, diferenţiat de la o zi la alta si de la o persoanã la alta. Periodicitatea de 23 de zile a bioritmului fizic, 28 de zile a celui emoţional si de 33 de zile a bioritmului intelectual, poate situa bioritmurile în faza plus, minus ori treceri prin zile critice.

  Starea noastra bioritmicã

  Cunoaştrea stãrii bioritmice in care ne aflãm este o informaţie deosebit de utilã deoarece, in funcţie de aceasta ne vom mobiliza resursele astfel încât în perioadele pozitive sã obtinem maximum din ceea ce ne propunem, iar în zilele perioadei negative sã reducem sau sã eleminãm total evenimentele nefavorabile. Cunoscâdu-ne zilele bioritmului critic, când suntem predispuşi la o probabilitate mai mare a producerii unor erori umane sau a unor evenimente nedorite, vom lua din timp mãsuri pentru a le anihila.

  Calendarul bioritmic personalizat

  Pentru a cunoaste starea bioritmicã in care ne aflãm, putem avea un “Calendar Bioritmic Personalizat” care ne furnizeazã, in numai cateva secunde, informaţiile bioritmice ale zilei sau perioadei dorite. Timpul de obţinere a informaţiilor bioritmice cu ajutorul calendarului este mai redus decat accesarea internetului, a telefonului mobil sau prin calcul direct.

  Calendarul bioritmic este elaborat strict pentru persoana noastrã, având la bazã data de naştere.

  El este insotit de instrucţiuni de folosire şi interpretare fiind prevazut cu o diagramã deosebit de simplã şi sugestivã.


  Micul nostru univers

  Conştientizarea propriului bioritm ne stimuleazã gândirea pozitivã, autocunoasterea, lupta cu propriile slãbiciuni şi, implicit autodepaşirea.

  Bioritmul ne ajutã sã înţelegem puterea extraordinarã de autoreglare şi vindecare a organismului nostru.

  Fiecare dintre noi suntem un mic univers, cu propria mostenire geneticã din care face parte propriul bioritm. Avem posibilitatea sã-l folosim benefic. Noi vom hotãrâ dacã spunem “Da” sau “Nu” cunoaşterii propriului bioritm.

                           

   Domnul Nicolae-Avram Uşurelu a iniţiat împreună cu domnul prof. universitar,Acad. Dr. Grigore Nicola, seful catedrei de psihologie din cadrul Institutului de Cercetari al Academiei Române, tema de cercetare fundamentală “Identificarea factorilor de activare în relaţia cauză-efect”, cu aplicaţii în :

                             - Domeniul Social- compatibilităţi în cupluri.

                             - Sănătate - alegerea perioadelor faste de administrare a tratamentelor.

                             - Transporturi - Metodă pentru diminuarea factorilor de risc din circulaţia rutieră.

   

  Prevenţia rutierã personalizatã aplicatã in transporturi:

  1.  Prezentul proiect de 12.000,00 de euro este prima faza a proiectului cu aplicare in transporturi, de implementare a informaţiei bioritmice în calculatoarele autovehiculelor, faza de diseminare a informaţiei bioritmice personalizate şi atragerea investitorilor.
  2.  Faza a II-a presupune constituirea unei societăţi pe acţiuni S.A. şi fonduri de minim 100.000,00 de euro, pentru cercetare fundamentala şi extinerea aplicaţiilor.
  3. Faza a III-a  presupune fonduri de minim 1.000.000,00 de euro necesari finalizării cercetării fundamentale şi generalizarii ofertei de piaţă pentru vânzarea rezultatelor către beneficiarii direcţi, inclusiv producãtorii de autoturisme.


  De precizat că participanţii la primele două faze vor avea prioritate în subscriere la cea de-a treia şi deci acces direct la rezultatele economice obtinute.

   

  Precizãri:

  Solicitantul va preciza serviciul pe care îl doreşte şi perioada.

   Toate serviciile vor fi comunicate numai online.

                                                         

   

   


 • ASOCIATIA ROMANA DE BIORITM INTEGRAT (A.R.B.I.) are drept scop crearea si sustinerea cadrului adecvat pentru:

  - Studierea, cercetarea, dezvoltarea, diseminarea si aplicarea cunostintelor privind bioritmul, in corelare cu alte domenii de activitate, in vederea promovarii unor metode interdisciplinare in cadrul carora bioritmul integrat sa fie benefic pentru imbunatatirea calitatii vietii si a performantelor”.

  ASOCIATIA ROMANA DE BIORITM INTEGRAT

  este inregistrata la Judecatoria sector 3, Bucuresti, ca persoana juridica non-profit, Certificat nr. 54/5/07/2007Certificatul de Inregistrare Fiscala (CIF) al asociatiei eliberat de Ministerul Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administratie Fiscala si are nr. 22074777, din 06/07/2007.

  Un element determinant in activitatea noastra il constituie aplicatiile din domeniul sigurantei rutiere a brevetului de inventie OSIM cu nr. 91176/86, „Dispozitiv pentru stabilirea bioritmurilor”, autor d-nul Nicolae Avram Usurelu.

  Brevetul de inventie mai sus-mentionat este avizat de:

  * ACADEMIA DE STIINTE MEDICALE

  * MINISTERUL SANATATII

  * MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI AL TELECOMUNICATIILOR


 • Pentru a vizualiza aceste informatii trebuie sa te autentifici!

2

Persoane sunt interesate de acest proiect!

54.000 lei

obiectiv

0

zile ramase

Acest proiect va fi finantat doar daca si cei 53.080 lei necesari pentru atingerea obiectivului se vor colecta!


Proiect propus de 

Recompense

Sustine cu 5 lei sau mai mult

Limitat (1000 din 1000 recompense disponibile)

Calendar Bioritmic Personalizat pe o perioada de 6 (sase) luni + Instructiuni de folosire + Metoda A.R.B.I. pentru diminuarea factorilor de risc din circulatia rutiera.

Sustine cu 10 lei sau mai mult

Limitat (599 din 600 recompense disponibile)

Calendar Bioritmic Personalizat pe o perioada de 6 (sase) luni + Instructiuni de folosire + Ghid pentru utilizarea si interpretarea Calendarului Bioritmic Personalizat + O informatie bioritmica personalizata in cazul unui eveniment rutier personal anterior + Metoda A.R.B.I. pentru diminuarea factorilor de risc din circulatia rutiera.

Sustine cu 50 lei sau mai mult

Limitat (500 din 500 recompense disponibile)

Calendar Bioritmic Personalizat si Instructiuni de folosire timp de 12 luni + Ghid pentru utilizarea si interpretarea Calendarului Bioritmic Personalizat + Informatii bioritmice personalizate in cazul a 1 – 3 evenimente rutiere personale anterioare + Metoda A.R.B.I. pentru diminuarea factorilor de risc din circulatia rutiera.

Sustine cu 100 lei sau mai mult

Limitat (500 din 500 recompense disponibile)

Calendar Bioritmic Personalizat si Instructiuni de folosire pe anul in curs si cel urmator + Ghid pentru utilizarea si interpretarea Calendarului Bioritmic Personalizat + Informatii bioritmice personalizate in cazul a 1 – 10 evenimente rutiere personale anterioare + Metoda A.R.B.I. pentru diminuarea factorilor de risc din circulatia rutiera.

Sustine cu 200 lei sau mai mult

Limitat (296 din 300 recompense disponibile)

Calendar Bioritmic Personalizat si Instructiuni de folosire pe anul in curs, anul 2014 si primele 6 (sase) luni din anul 2015 + Ghid pentru utilizarea si interpretarea Calendarului Bioritmic Personalizat + Informatii bioritmice personalizate in cazul a 1 – 10 evenimente rutiere personale anterioare la care se adauga informatii bioritmice personalizate in cazul a 1 – 5 evenimente rutiere anterioare ale unor terte persoane + Metoda A.R.B.I. pentru diminuarea factorilor de risc din circulatia rutiera.